Zváranie plastov a doplnenie chýbajúcich častí

Vytvoril Mgr. Erik Poloha -EKN 2018