Materiál Identifikácia
Polyethylen – bez dymu, materiál pri horení odkvapáva ako sviečka a je cítiť ako vosk
Polypropylen  – bez dymu, materiál pri horení odkvapáva ako sviečka a je cítiť ako spálený olej
Polyamid – bez dymu, tvoria sa bubliny – praská, cítiť spálenú rohovinu
Polycarbonat  – nažltlý čadivý dym, sladký zápach
ABS – načernalý dym, vločky sadzí a sladký zápach